inhitat


inhitat
(A.)
[ طﺎﻄﺤﻥا ]
çöküş, düşüş.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • inhitat — is., esk., Ar. inḥiṭāṭ 1) Çökme, gerileme, alçalma Yükselmeyen düşer / Ya terakki ya inhitat. T. Fikret 2) Güçten düşme, inginlik, yaşlanma Evvelce pek meşhurken artık sesinin bozulmaya başladığı, inhitat zamanlarına geldiği söylenirdi. A. Ş.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inhitat — is. <ər.> kit. 1. Düşmə, aşağı enmə, alçalma. 2. Geri getmə, tənəzzül, düşkünlük. Bir müəyyən qanun üzrədir həyat; Bir doğuş, bir təkamül, bir inhitat. A. S.. Ənisə islam mədəniyyətinin inhitatı səbəblərini araşdırıb izah edirdi. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inhitat — ə. 1) düşmə, aşağı düşmə; 2) geri getmə, qüvvədən düşmə; 3) tənəzzül …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • İNHİTAT — Aşağılanma, aşağı inme. * İhtiyarlama, yaşlıyığa yüz tutma. * Kuvvetten düşme. * Bir şişin inmesi. * Düşme, inme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • inhitat etmek — çökmek, gerilemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çöküş — is. 1) Çökme işi veya biçimi, inhitat 2) Yıkılma Yapıların depremde çöküşü korkunçtu. 3) Çömelip yere oturuş Devenin çöküşü. 4) mec. Devletlerin veya uygarlıkların son bulması, mahvolması, inhitat Osmanlı İmparatorluğu nun çöküş yılları. Birleşik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çökme — is. 1) Çökmek işi, inhitat 2) jeol. Bir kısım yerin alttan yıkılarak alçalması …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çöküm — is. Çökme biçimi, inhitat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inginlik — is., ği 1) İngin olma durumu 2) mec. Güçten düşme, yaşlanma, inhitat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • doğuş — is. 1. Bax doğum. 2. Göy cisimlərinin çıxması, üfüqdə görünməsi; tülu. Günün doğuşu. Ayın doğuşu. – Çün gün doğuşu buraxdı tələt; Mən xəstəyə yenə düşdü firqət. X.. Bir müəyyən qanun üzrədir həyat; Bir doğuş, bir təkamül, bir inhitat. A. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti